หัวข้อสนทนา
 • Mongkolsiri

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ผ่าคลอดมีผลต่อภูมิต้านทานลูกจริงหรือคะ และจะมีวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างไร

  จากการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กที่คลอดโดยการผ่าคลอดจะมีภูมิต้านทาน พัฒนาได้ช้ากว่าเด็กที่คลอดทางช่องคลอดตามธรรมชาติ จึงทำให้มีโอกาสเกิดเรื่องการแพ้อาหาร และ มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อ และการป่วยจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียได้ง่ายกว่าเด็กปกติ ดังนั้น วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันควรจะต้องได้รับประทานนมแม่อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนหลังคลอด และในกรณีที่ไม่สามารถให้ทานนมแม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องใช้นมสูตรพิเศษ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันซึ่งจากการวิจัยในปัจจุบันพบว่า การเติมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกร่วมกัน ที่เรียกว่า ซินไบโอติกจะมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันลูกน้อยจากอาการแพ้อาหารและการเจ็บป่วยให้น้อยลงได้

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Beebeejoop

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  สวัสดีค่ะ เคยอ่านบทความ เค้าบอกว่า คลอดตามธรรมชาติจะช่วยให้ลูกได้รับภูมิต้านทาน อยากรู้ค่ะว่าลูกได้รับภูมิต้านทานจากการคลอดอย่างไรคะ

  การคลอดธรรมชาติ หมายถึงการคลอดทางช่องคลอด ลูกจะได้รับจุลินทรีย์จากช่องคลอดผ่านทางปาก เพื่อเป็นจุลินทรีย์ต้นกำเนิดในลำไส้ ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ ประเภท
  บิฟิโดแบคทีเรีย จะช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกัน ในโรคแพ้อาหาร และการป้องกันการติดเชื้อ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ไอวี่

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  กังวลใจค่ะลูกเป็นสะเก็ดเงิน คุณหมอแจ้งว่าเป็นโรคเกียวกับระะบบภูมิต้านทานค่ะ อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะ และควรดูแลอย่างไร จริงหรือไม่ที่ควรหลีกเลี่ยงการรักษาด้วยยาค่ะ

  โรคสะเก็ดเงิน จริง ๆแล้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แต่มีบางงานวิจัยกล่าวว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทาน ที่ผิดปกติคล้ายๆ กับผู้ป่วยที่เป็นโรค SLE (โรคพุ่มพวง) สำหรับการดูแลนั้นก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผิวหนัง ซึ่งการรักษามีทั้งการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นบางอย่างรวมถึงการใช้ยาในการรักษาเมื่อมีอาการรุนแรงเป็นระยะ ๆ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • สุพรรณี

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  การผ่าคลอดกับการคลอดธรรมชาติแบบไหนดีกว่ากันคะ

  ถ้าพูดถึงในเรื่องระบบภูมิต้านทาน การคลอดธรรมชาติจะดีกว่าการผ่าคลอด อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทาน และการป้องกันโรค
  แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าคลอดได้ วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันลูกควรจะต้องได้รับประทานนมแม่อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนหลังคลอด และในกรณีที่ไม่สามารถให้ทานนมแม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องใช้นมสูตรพิเศษ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันซึ่งจากการวิจัยในปัจจุบันพบว่า การเติมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกร่วมกัน ที่เรียกว่า ซินไบโอติกจะมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันลูกน้อยจากอาการแพ้อาหารและการเจ็บป่วยให้น้อยลงได้

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Chaweewan Kongchoksamai

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  อยากทราบว่า คุณแม่มีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้ลูกมีความเสี่ยงกับการเป็นภูมิแพ้ หรือโรคอื่นใดบ้างคะ

  การที่แม่มีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทำให้ลูกมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภูมิแพ้ แต่จะมีปัญหาที่เด็กทารกจะเป็นเด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า 4กิโลกรัม ซึ่งจะมีอุปสรรคในการคลอดและการดูแลหลังคลอด เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงคล้ายกับแม่ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งการเฝ้าระวังอาการของลูกหลังคลอดอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง อาจจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มีน้ำตาลในเลือดสูงที่เกิดในลูกได้

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Srinapa

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  สวัสดีค่ะคุณหมอ กำลังตัดสินใจว่าจะผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติค่ะ การผ่าคลอดจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านสมองกับลูกหรือไม่คะ

  โดยทั่วไปการผ่าคลอดไม่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสมองของลูกค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Marinee

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  แล้วเราจะสามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกได้อย่างไรค่ะ ในเมื่อแม่มีภาวะคลอดเองไมไ่ด้

  วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันลูกควรจะต้องได้รับประทานนมแม่อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนหลังคลอด และในกรณีที่ไม่สามารถให้ทานนมแม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องใช้นมสูตรพิเศษ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันซึ่งจากการวิจัยในปัจจุบันพบว่า การเติมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกร่วมกัน ที่เรียกว่า ซินไบโอติกจะมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันลูกน้อยจากอาการแพ้อาหารและการเจ็บป่วยให้น้อยลงได้

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Chinny

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  การผ่าคลอด หรือคลอดธรรมชาติ มีผลต่อปริมาณนมแม่หรือไม่ค่ะ

  โดยทั่วไปไม่มีผลต่อปริมาณน้ำนมแม่ค่ะ แต่ทั้งนี้ปริมาณน้ำนมแม่จะมากหรือน้อย พบว่าขึ้นอยู่กับภาวะร่างกาย ความเจ็บปวด และความเครียดหลังคลอด
  จะส่งผลต่อการกระตุ้นการสร้างน้ำนมที่ช้าลงค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ไอวี่

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ขอสอบถามเพิ่มอีกข้อนะคะ ลูกคนโตอายุ 2 ปี มีน้ำมูกทุกเช้า แสดงว่าเค้าเป็นภูมิแพ้รึป่าวคะ และต้องดูแลยังไงดี เพื่อนบอกว่าให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือทุกวันค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ^_^

  การมีน้ำมูกทุกเช้าในเด็กอายุ 2 ปี อาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคภูมิแพ้ คงต้องดูว่ามีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจหรือไม่ สำหรับการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือทุกวันก็จะมีผลดีกับเด็กขึ้นอยู่กับว่าเด็กจะให้ร่วมมือในการล้างจมูกหรือไม่

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ญาณีรัตน์

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  การผ่าคลอด จะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาแผลนานไหมคะ และจริงไหมที่บางคนมีผลข้างเคียงจากการผ่าคลอด

  การหายของแผลผ่าคลอดมักใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ซึ่งผลข้างเคียงจากการผ่าคลอด เช่น แผลนูนที่รอยผ่าตัด การอักเสบ การติดเชื้อ ซึ่งพบได้น้อยมากค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • เคยมี ความหมาย บ้างมั้ย

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  รบกวนถามคุณหมอค่ะ ตอนนี้ดื่มน้ำเยอะมากเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 8-10ลิตร มีผลกับน้ำคร่ำ หรือมีผลกระทบอะไรไหมคะ

  การดื่มน้ำมากๆไม่ได้มีผลต่อน้ำคร่ำค่ะ แต่ไม่ทราบว่าคุณแม่นับผิดรึเปล่าคะ เพราะโดยทั่วไปปกติวันละ 3-4 ลิตร ก็ปัสสาวะบ่อยไม่ได้พักผ่อนอยู่แล้วค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Noopu Jiraporn

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ตอนนี้อายุครรภ์ได้ 8 เดือนค่ะ เวลาเดินจะรู้สึกเจ็บเสียดๆๆในท้องค่ะ แวลานอนก็จะนอนไม่หลับรู้สึกอึดอัดด้วยค่ะ คุณหมอที่ฝากท้องบอกว่าน้องได้กลับหัวแล้วค่ะ อยากทราบว่าอาการเจ็บจะมีผลอะไรกับน้องในท้อง ฤ ไม่ค่ะ

  เป็นช่วงเวลาที่เด็กใกล้คลอด ซึ่งเด็กจะโตเต็มที่ อาการที่คุณรู้สีกสามารถพบได้ในคนปกติทั่วไป ไม่มีผลกับน้องในท้อง ยกเว้นในกรณีที่เจ็บท้องถี่มาก อาจจะเกิดกรณีคลอดก่อนกำหนดได้ ดังนั้นเมื่อมีอาการเจ็บท้อง ควรนั่งพัก เวลานอนอาจจะเอาหมอนหนุนก้น และนอนตะแคง จะช่วยลดอาการที่เกิดขึ้นได้ค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • จารุวรรณ บุญกอ

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ตอนคลอดลูกคนแรกแม่ไม่มีน้ำนมให้ลูกดื่มเลย หมอฉีดยากระตุ้นน้ำนม ก็ไม่มี ลูกต้องดื่มนมผงตั้งแต่เกิด แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่ตอนนี้ตั้งครรภ์คนที่ 2 ได้ 5 เดือนแล้ว อยากทราบว่าแม่ต้องทำอย่างไรถึงได้มีน้ำนมให้ลูกดื่มได้

  หลังคลอดพยายามให้ลูกดูดกระตุ้นให้เร็วที่สุด และให้ดูดบ่อยๆ คุณแม่ควรดื่มน้ำมากๆและหลีกเลี่ยงความเครียดค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Ramrada pookkaranan

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  สวัสดีค่ะคุณหมอ
  เด็กทุกคนที่ผ่าคลอดมีอัตราเสี่ยงภูมิต้านทานน้อยทุกคนเลยหรอคะ
  อยากทราบว่าผ่าคลอดกับคลอดธรรมชาติ มีผลต่อพัฒนาการของเด็กไหมคะ

  ใช่ค่ะ เด็กที่ผ่าคลอดมีอัตราเสี่ยงภูมิต้านทานที่น้อยลงทุกคนค่ะ
  ส่วนในเรื่องของพัฒนาการจะสัมพันธ์กับเรื่องการเรียนรู้และการดูแลด้วย อย่างไรก็ตามหากเด็กเจ็บป่วยบ่อย การส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการก็จะเป็นไปได้ยาก ทำให้พัฒนาการของเด็กช้าลงได้

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ซีเค

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ยาที่ใช้รักษาหรือควบคุมอาการภูมิแพ้ เช่นยา zyrtec จำเป็นต้องทานต่อเนื่องเพื่อคุมอาการหรือเปล่า แล้วถ้าทานต่อเนื่องไปนานๆจะมีผลอะไรกับเด็กหรือเปล่าคะ

  ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าการรับประทานยา zyrtec อย่างต่อเนื่องจะมีผลกับทารกในครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย ก็แนะนำให้รับประทานยาzyrtec เมื่อมีอาการเท่านั้นค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • เคยมี ความหมาย บ้างมั้ย

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ในการนับกำหนดการคลอดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกำหนดคลอดจริงที่สุด ต้องนับจากปจด. วันแรกที่มาครั้งสุดท้าย หรือ สามารถอิงตามผลการ u/s แต่ละครั้งได้ (ในกรณีที่จำปจด. ได้ แต่ไข่ตกช้า วิธีนับกำหนดคลอดแบบไหนจะใกล้เคียงคลอดจริงมากที่สุดคะ) ปล. เรื่องน้ำ8ลิตรไม่นับผิดค่ะ อิอิ

  โดยทั่วไป กำหนดคลอดจะนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย ลบ 3 เดือน บวก 7 วัน ตัวอย่างเช่น หากประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่ 28 เมษายน 2557
  วันกำหนดคลอดคือ 4 กุมภาพันธ์ 2558 (28 เมษายน - 3เดือน = 28 มกราคม + 7 วัน ซึ่งจะเท่ากับ 4 กุมภาพันธ์ 2558)
  สำหรับการตรวจอัลตร้าซาวด์นั้น เพื่อวัดขนาดของเด็กเปรียบเทียบอายุครรภ์ ซึ่งเป็นการประเมินคร่าวๆว่าตั้งครรภ์ได้กี่สัปดาห์ค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • dara_27

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  เราจะสามารถทราบได้ล่วงหน้าไหมค่ะ ว่าเราไม่สามารถคลอดเองโดยธรรมชาติได้ค่ะ
  และมีเทคนิคให้คลอดเองง่ายๆไหมค่ะ

  Noopu Jiraporn

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  รบกวนอีก 1 คำถามค่ะ อยากทราบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะคลอดเอง ฤ ว่า ผ่าคลอด ค่ะ พอดีนู๋อยากจะคลอดเองค่ะ แต่คุณหมอบอกว่าใกล้ๆจะแจ้งว่าคุณแม่จะสามารถคลอดเองได้ ฤ ว่าจะต้องผ่าค่ะ

  เราคงไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า ว่าเราจะคลอดธรรมชาติได้หรือไม่ค่ะ คงต้องอยู่ภายใต้การประเมินของสูติแพทย์ เมื่อเข้าสู่ระยะใกล้คลอด ส่วนเทคนิคการคลอดง่ายคือ คุณแม่ต้องออกกำลังกาย เช่น การเดินเบาๆ 10-15 นาที ต่อวันค่ะ ขอให้โชคดีในการคลอดนะคะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • นุ๊ก

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  จริงหรือไม่คะที่บอกว่าถ้าผ่าคลอดเด็กจะไม่แข็งแรง มีพัฒนาการทางสมองจะช้ากว่าเด็กที่คลอดเอง รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ไม่จริงค่ะที่บอกว่าถ้าผ่าคลอดเด็กจะไม่แข็งแรง มีพัฒนาการทางสมองจะช้ากว่าเด็กที่คลอดเอง ยกเว้นในกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยเรื้อรังจากภูมิต้านทานที่น้อยกว่าปกติค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Kirana Nong II

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  คุณหมอค่ะเราควรเตรียมร่างกายก่อนคลอดเพิ่อเตรียมเรื่องน้ำนมอย่างไรบ้างค่ะ

  ก่อนคลอดเราควรพยายามตรวจเช็คเต้านมและนวดคลึงหัวนมอย่างสม่ำเสมอ และหลังคลอดควรทำใจให้สบาย พร้อมทั้งให้ลูกดูดนมให้เร็วที่สุด
  ภายใน 24 ชม.แรกหลังคลอด ควรให้ลูกดูดบ่อยๆอย่างถูกวิธีก็จะเป็นการกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้อย่างดีค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Chinny

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  รบกวนอีก 1 คำถามค่ะ
  สำหรับเด็กที่ผ่านคลอด สามารถเพิ่มภูมิต้านทานได้ภายหลังคลอดหรือไม่ค่ะ

  สำหรับเด็กที่ผ่าคลอด มีวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันลูกคือ ควรจะต้องได้รับประทานนมแม่อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนหลังคลอด และในกรณีที่ไม่สามารถให้ทานนมแม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องใช้นมสูตรพิเศษ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันซึ่งจากการวิจัยในปัจจุบันพบว่า การเติมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกร่วมกัน ที่เรียกว่า ซินไบโอติกจะมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันลูกน้อยจากอาการแพ้อาหารและการเจ็บป่วยให้น้อยลงได้

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • แม่น้องสกาย

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ทราบมาว่าการผ่าคลอดจะทำให้ไม่มีน้ำนมแม่ แล้วน้องจะไม่มีภูมิต้านทานหรือเปล่าคะคุณหมอ ?

  โดยทั่วไปการผ่าคลอดไม่มีผลต่อปริมาณน้ำนมแม่ค่ะ แต่ทั้งนี้ปริมาณน้ำนมแม่จะมากหรือน้อย พบว่าขึ้นอยู่กับภาวะร่างกาย ความเจ็บปวด และความเครียดหลังคลอด
  จะส่งผลต่อการกระตุ้นการสร้างน้ำนมที่ช้าลงค่ะ และเพื่อให้แม่ผลิตน้ำนมอย่างเต็มที่ ในระหว่างตั้งครรภ์เราควรพยายามตรวจเช็คเต้านมและนวดคลึงหัวนมอย่างสม่ำเสมอ และหลังคลอดควรทำใจให้สบาย พร้อมทั้งให้ลูกดูดนมให้เร็วที่สุด ภายใน 24 ชม.แรกหลังคลอด ควรให้ลูกดูดบ่อยๆอย่างถูกวิธีก็จะเป็นการกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้อย่างดี เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิต้านทานที่ดีให้กับลูกค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • แม่น้องสกาย

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ถามเพิ่มค่ะ การผ่าคลอดทำให้ฮอร์โมนแห่งความเป็นแม่ลดลง ทำให้มีผลกับภูมิต้านทานและสมองน้องหรือเปล่าคะ

  ถ้าคุณคิดว่า ฮอร์โมน Progesterone หมายถึง ฮอร์โมนของความเป็นแม่นั้น โดยปกติคนที่ตั้งครรภ์จะมีระดับ Progesterone สูงขึ้น ดังนั้นการผ่าคลอดจึงไม่มีผลกับฮอร์โมนชนิดนี้ และไม่มีผลต่อภูมิต้านทานและสมองของทารกค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Srinapa

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ การคเตรียมตัวคลอดธรรมชาติ คุณแม่ต้องรับประทานอาหาร หรือวิตามินเอะไรบ้างค่ะ

  สำหรับการเตรียมตัวคลอด คุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ สำหรับวิตามิน โดยมากสูติแพทย์จะให้รับประทานแคลเซี่ยม และธาตุเหล็ก กับโฟลิค แอซิด เพื่อชดเชยเลือดหลังคลอด คุณแม่จะได้ไม่มีการอาการเพลียมากหลังการคลอดค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Oummee

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ตอนนี้ลูอายุ 8 เดือนครึ่งค่ะ พาไปเรียนคอร์สที่ช่วยเรื่องพัฒนาการ เร็วเกินไปมั้ยคะ เด็กจะรับไหวมั้ยคะ

  การกระตุ้นพัฒนาการ สามารถทำได้ เพราะเด็กในทุกช่วงอายุจะมีพัฒนาการตามวัย ซึ่งการกรุะตุ้นพัฒนาการ หากพ่อแม่เข้าใจเรื่องพัฒนาการก็จะสามารถกระตุ้นพัฒนาการของลูกได้ แต่ที่เป็นห่วงคือการพาไปเข้าคอร์สอาจะเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทำให้ป่วยบ่อยได้ค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Oummee

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  สวัสดีค่ะคุณหมอ มีคำถามเกี่ยวกับการผ่าคลอดค่ะ การผ่าคลอดมีโอกาสทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้เหรอคะ? ลูกผิวแห้งมากค่ะ ต้องกินนมสำหรับเด็กแพ้นมวัว และใช้สบู่และโลชั่นสำหรับเด็กเป็นภูมิแพ้ ทั้งๆ ที่พ่อและแม่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้เลยค่ะ

  การผ่าคลอดมีโอกาสทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะ แต่อาการที่กล่าวถึง เช่น ลูกผิวแห้งมาก และมีผื่นขึ้น ส่วนใหญ่เมื่อมีการเปลี่ยนใช้ผลิตภัณฑ์อาการดังกล่าวจะหายไป
  แต่ในกรณีที่ให้เปลี่ยนมากินนมสำหรับเด็กแพ้นมวัว แสดงว่าเด็กแพ้นมวัว แล้วอาจจะเกิดผลเชิงผิวหนัง จากสถิติพบว่าพ่อและแม่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้เลยลูกมีโอกาสเกิดภูมิแพ้ได้ร้อยละ 14 ค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Littlegift

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  จริงหรือไม่ค่ะ ที่แม่ท้องกินนมวัวแล้วจะทำให้ลูกแพ้นมวัว

  จากข้อมูลการวิจัยในคนไทยที่ผ่านมา พบว่า ในคนเอเชียไม่ได้รับประทานนมวัวทุกวัน แต่ในขณะตั้งครรภ์เมื่อมีบำรุงโดยการดื่มนมวัวทุกวันอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว ซึ่งอาจจะเข้าไปกระตุ้นร่างการของลูก ทำให้มีการสร้างการต่อต้านต่อนมวัว และเมื่อหลังคลอดหากเด็กทานนมวัวอาจจะเกิดการแพ้ได้ค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ่jaohja

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  1. รบกวนคุณหมอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผ่าคลอดพร้อมกับการทำหมันว่ามีผลในด้านใดบ้าง เช่น แผลเปิดหน้าท้องที่เดียว เจ็บเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นไหม การดูแลรักษาต้องรอแผลสมานนานกว่าหรือไม่ ฯลฯ
  2. ปกติเด็กจะกลับหัวช่วงสัปดาห์ไหน แล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกลับไปกลับมาได้อีก
  3. คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ทานไข่หรือถั่วมากๆ จะมีผลทำให้เด็กออกมาแล้วแพ้ได้เหมือนการทานนมวัวมากๆ ไหมค่ะ
  ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ

  1.การผ่าคลอดพร้อมการทำหมันน่าจะเป็นวิธีการทีดีที่สุดเพราะไม่มีผลในการที่จะทำให้เจ็บมากกว่าเดิมหรือแผลหายช้ากว่าเดิม

  2.ปกติเด็กจะกลับหัวช่วงประมาณ 36-38สัปดาห์ หลังจากกลับศรีษะแล้ว จะไม่กลับขึ้นไปอีกค่ะ เพราะทารกตัวโตและพื้นที่ภายในท้องแคบ

  3.อาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่ควรทานมาก ๆคือ นมวัว นมถั่วเหลือง ไข่ แป้งสาลี เพราะอาจจะมีผลทำให้หลังคลอด เด็กมีโอกาสแพ้อาหารประเภทนี้ได้ค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Jenny Jennyandcake

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ตั้งครรภ์35สัปดาห์สามารถขับรถไปกลับกทม-โคราชได้ไหมคะ
  จะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดไหมคะ

  ได้ค่ะ แต่ควรขับด้วยความระมัดระวังมากๆค่ะ แนะนำขับช้าลงโดยเฉพาะหากถนนไม่เรียบ หรือในช่วงเวลาที่ท้องแข็งบ่อยๆ อาจทำให้การกะระยะลำบาก
  อีกทั้งการแตะเบรคบ่อยๆ ก็จะมีผลต่อการเจ็บครรภ์ได้ค่ะ ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Littlegift

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ขอถามต่อจากคำถามเมื่อกี้นะคะ ตอนนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน มีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไร งดกินกินไปเลยดีมั้ยคะ ลูกถึงจะไม่แพ้นมวัวค่ะ เพราะรุ้สึกว่าเด็กสมัยนี้แพ้นมวัวกันเยอะมากเลยค่ะ

  ในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อย่างสมดุล คุณแม่สามารถรับประทานอาหารกลุ่มเสี่ยงได้ เช่น นมวัว นมถั่วเหลือง ไข่ แป้งสาลี แต่ไม่ควรทานอาหารจำพวกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากเกินไปค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • Mongkolsiri

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  สำหรับเด็กที่ผ่าคลอด นอกจากนมที่มี พรีไบโอติกและโพรไบโอติก แล้วสามารถที่จะรับประทานอาหารอะไรควบคู่กันได้หรือไม่คะ

  ควรเริ่มรับประทานอาหารตามวัยหลังอายุ 4 - 6 เดือน ซึ่งอาหารที่เด็กควรได้รับ ได้แก่ ข้าว ผักใบเขียว ผักสีส้ม แดง ไข่แดง โปรตีนจากเนื้อสัตว์ เช่น หมู ไก่ ปลาน้ำจืด

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ริสา

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  สวัสดีค่ะคุรหมอ เป็นแม่ท้องตั้งครรภ์ 34 สัปดาห์ คุณหมอที่ฝากครรภ์บอกว่าอุ้งเชิงกรานแคบ ต้องผ่าตัด หลังคลอดคุณแม่ควรทานอาหารอะไรเป็นพิเศษ เพื่อให้น้ำนมแม่มีภูมิต้านทานที่ดีที่สุดค่ะ

  อาหารหลังคลอด ควรรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ หลากหลาย รสไม่จัด รวมทั้งไม่ควรทานอาหารหมักดอง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเด็กทานนมแม่อาจจะทำให้เกิด
  การระคายเคืองกระเพาะของเด็กได้

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ปรีนยา

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ตัวแม่เองเป็นภูมิแพ้และเป็นโรคหอบหืดค่ะ หากคลอดธรรมชาติได้ จะช่วยลดโอกาสหรือทำให้ลูกไม่เป็นภูมิแพ้เลยใช่หรือไม่คะ

  ไม่ใช่ค่ะ เนื่องจากตัวแม่เป็นภูมิแพ้และเป็นโรคหอบหืดด้วย ลูกก็จะมีโอกาสเป็น 30-50% ที่จะเป็นด้วย การคลอดธรรมชาติไม่ได้ช่วยลดโอกาาสในการเป็นโรคหอบหืด แต่ในขณะเดียวกันการผ่าตัดคลอดจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อให้เด็กได้มากขึ้น

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ปรีนยา

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ภูมิต้านทานที่ลูกได้รับจากการคลอดทางช่องคลอดจะอยู่กับน้องไปตลอดชีวิตหรือไม่คะคุณหมอ

  จากการศึกษาพบว่า ภูมิต้านทานที่ลูกได้รับจากทางช่องคลอด จะอยู่กับลูกอย่างน้อย 5 ปีหลังคลอด หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับอาหารที่เด็กรับประทาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เด็กสัมผัสค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • ริสา

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ขอต่ออีกคำถามเลยนะคะ หากจำเป็นต้องให้ลูกทานนมผสมตั้งแต่แรกคลอด ควรเลือกนมสูตรป้องกันภูมิแพ้ หรือแพ้น้อย ให้น้องทานจะดีกว่าสูตรทั่วไปหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะ ที่บ้านไม่มีใครเป็นภูมิแพ้นะคะ

  การจะเลือกสูตรนมที่เหมาะสมกับเด็ก จะพิจารณาจากความเสี่ยงของเด็ก โดยเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดภูมิแพ้คือ
  1. มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว
  2. เด็กคลอดก่อนกำหนด
  3. เด็กที่ผ่าตัดคลอด
  ในกรณีที่จะเกิดโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ควรให้รับประทานนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนดีที่สุด แต่หากไม่สามารถให้นมแม่ได้ก็ควรเลือกนมสูตรป้องกันภูมิแพ้หรือแพ้น้อย จะดีที่สุด ซึ่งในการตัดสินใจเลือกนมนั้นจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเด็กค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • yaya

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  ภาวะภูมิแพ้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ และเมื่อเป็นแล้วสามารถหายได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะคุณหมอ

  ภาวะภูมิแพ้เกิดจากสาเหตุ 1. พันธุกรรม 2. มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นเหตุ ซึ่งอาจจะมาจากอาหาร อากาศ
  ซึ่งอาการของภูมิแพ้สามารถแสดงได้หลายระบบ เช่น 1.การแพ้อาหาร มักจะแสดงอาการในช่วงขวบปีแรก เมื่อโตแล้วมักหายได้ แต่เด็กมักจะพัฒนาเป็นการแพ้จากอากาศแทนได้ เช่น หอบหืด และในปัจจุบันพบว่า โรคภูมิแพ้สามารถรักษาหายได้ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยได้ทัน รวมทั้งได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • AromaticZ

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  เป็นคุณแม่มือใหม่ค่ะ ทราบถึงผลดีผลเสียเกี่ยวกับทางเลือกการคลอดแล้ว ตัดสินอยากคลอดธรรมชาติ แต่กลัวจะมีเหตุต้องผ่าคลอด อยากทราบว่า เราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้มีเหตุต้องผ่าบ้างไหมคะ ^^ ตอนนี้เพิ่งตั้งครรภ์ได้3เดือนค่ะ

  เนื่องจากการผ่าตัดคลอดขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น สภาพของอุ้งเชิงกรานไม่สัมพันธ์ กับขนาดของทารก, ท่าของทารกไม่เหมาะสมกับการคลอดซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการป้องกันค่ะ แนะนำว่าให้ปฎิบัติเหมือนกับคุณแม่ตั้งครรภ์ทั่วไป รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ไปฝากครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอค่ะ ขอให้คลอดธรรมชาติอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • sakura

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  การเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับลูก ในกรณีที่เราไม่สามารถทานนมแม่ได้ ต้องทำอย่างไรคะคุณหมอ

  ในกรณีที่ไม่สามารถให้ทานนมแม่ได้ จำเป็นจะต้องใช้นมสูตรพิเศษ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันซึ่งจากการวิจัยในปัจจุบันพบว่า การเติมพรีไบโอติกและโพรไบโอติกร่วมกัน ที่เรียกว่า ซินไบโอติกจะมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันลูกน้อยจากอาการแพ้อาหารและการเจ็บป่วยให้น้อยลงได้ค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

 • แม่น้องมุก

  เพศ : ไม่ระบุ
  อายุ : ไม่ระบุ
  น้ำหนัก : ไม่ระบุ
  สูง : ไม่ระบุ
  นมที่ลูกทาน : ไม่ระบุ

  เป็นคุณแม่ลูก 2 ค่ะ สงสัยว่าคุณแม่เองเป็นภูมิแพ้ ระหว่างตั้งครรภ์ท้องแรกร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเลย แต่ท้อง 2 เจ็บป่วยบ่อย เป็นหวัดและทานยาแก้แพ้ หลังจากคลอดน้องทั้ง 2 ได้สังเกตุลูกทั้ง 2 คน พบว่า ลูกคนที่ 2 มีลักษณะภูมิแพ้ที่เด่นชัด คือ ภูมิแพ้ผิวหนังและแพ้อากาศ
  ส่วนคนโตไม่มีอาการ อยากทราบว่า อาการที่เจ็บป่วยระหว่างตั้งครรภ์ของคุณแม่ที่เป็นภูมิแพ้เกี่ยวข้องกับอาการส่งต่อถึงเด็กในครรภ์หรือมีผลกระทบต่อเด็กทำให้โอกาสที่เด็กจะเป็นภูมแพ้มีมากขึ้นด้วยหรือเปล่าค่ะ

  โรคภูมิแพ้นั้นเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งตัวคุณแม่เองนั้นเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว จึงไม่แปลกที่ลูกจะเป็นโรคภูมิแพ้ แต่ในกรณีของคุณแม่นั้นการป่วยบ่อยในช่วงตั้งครรภ์ลูกคนที่2 ไม่ได้เป็นผลทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้ แต่อาการของโรคภูมิแพ้เกิดในลูกคนที่สองอย่างเด่นชัดนั้น เป็นเพราะพันธุกรรมจากคุณแม่ และเด็กอาจจะอยู่ในสภาวะสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ ลูกคนที่สองจึงเกิดอาการแพ้อย่างเด่นชัดค่ะ

  รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์