ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.อัมพร สันติงามกุล

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  ความชำนาญพิเศษ :

  กุมารเวชกรรม-พัฒนาการและพฤติกรรม

  การศึกษา :

  • ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2547
  • Diplomate Thai Board of Pediatric
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล