ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.วีนัส ตันอารีย์

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  วุฒิบัตร :

  • แพทย์ผู้ชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์