ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พ.ต.อ.พญ.บงกช นราพุฒิ

  ความเชี่ยวชาญ :

  สูติ-นรีเวชศาสตร์

  การศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยา ปี 2544
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ปี 2549
  • Certificate ด้านอัลตราซาวน์ 4 มิติ วินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์เวียนนา ออสเตรีย ปี 2550

  การทำงาน :

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช รพ.สมิติเวช สุขุมวิท