ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  ความชำนาญพิเศษ :

  โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยา

  การศึกษา :

  • B.Sc. (1976), M.D. (1978) at Mahidol University, Bangkok
  • ternship at Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok (1978-9)
  • Residency training at Department of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University (1979-82)
  • Diplomate of Thai Board of Pediatrics (1982)
  • Fellowship at Division of Allergy and Clinical Immunology Department of Pediatrics, Siriraj Hospital (1982-4)
  • Fellowship, Division of Infant Nutrition and Gastrointestinal diseases, Children's Hospital at Buffalo, State University of New York, Buffalo, New York, USA (1985-7)
  • Diplomat of Thai Board of Family Medicine (2002)
  • Diplomat of Thai Board of Pediatric Allergy and Clinical Immunology (2004)

  ตำแหน่งปัจจุบัน :

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
  • คณะทำงานแนวปฏิบัติการดูแลรักษาทารกและเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • คณะทำงานแนวทางการดูแลรักษาโรคหืด สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย