ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  ความชำนาญพิเศษ :

  โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

  คุณวุฒิ :

  • พ.ศ.2514-2520 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.2521-2524 วุฒิบัตรกุมารแพทย์ แพทยสภา
  • พ.ศ.2540 อนุมัติบัตรกุมารแพทย์ภูมิแพ้ฯ วิทยาลัย กุมารฯ แห่งประเทศไทย
  • พ.ศ.2542 วุฒิบัตรกุมารแพทย์ภูมิแพ้ฯ แพทยสภา
  • พ.ศ.2524-2556 อาจารย์ประจำภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ
  • พ.ศ.2524-2556 หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ
  • พ.ศ.2549-2553 หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ
  • พ.ศ.2553-2556 ประธานองค์กรแพทย์ รพ.จุฬาฯ
  • พ.ศ.2555-2557 ผู้รับตำแหน่งนายกสมาคมภูมิแพ้ฯ รพ.จุฬาฯ