ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

  สาขา :

  กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

  ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ปี พ.ศ. 2551