ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.สุชีรา หงษ์สกุล

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  สาขา :

  ระบบทางเดินอาหาร

  Medical Education :

  2002 - Faculty of Medicine, Songklanakarin University Hat Yai, Songkla, Thailand

  Post Graduate Training :

  • 2005-2008 - Thai Board of Pediatrics, Bhumibol Adulyadej Hospital, Bangkok, Thailand
  • 2008-2009 - Fellowship In Pediatric Gastroenterlology and Hepatology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand

  Professional Experience :

  • 2002-2003 - Attending Physician, Prachomklao Hospital, Petchaburee, Thailand
  • 2003-2005 - Attending Physician, Kau Yoi Hospital, Petchaburee, Thailand
  • 2009-2017 - Lecturer, Department of Pediatrics, Bhumibol Adulyadej Hospital, Royal Thai Air Force, Bangkok, Thailand