ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.สุรีรัตน์ พงศ์พฤกษา

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  ความชำนาญพิเศษ :

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำศูนย์กุมารเวช และภูมิแพ้

  อนุสาขา :

  กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

  การศึกษา :

  • พ.ศ.2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต Saint Louis University
  • พ.ศ.2542 แพทยศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์
  • พ.ศ.2548 กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

  ประสบการณ์การทำงาน :

  • อาจารย์พิเศษหน่วยโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ.2536 - 2539 กุมารศาสตร์ โรงพยาบาลมิชชั่น
  • พ.ศ.2540 - 2543 กุมารศาสตร์ โรงพยาบาลเวชธานี
  • พ.ศ.2542 - 2543 กุมารศาสตร์ โรงพยาบาลธนบุรี (พรานนก)
  • พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
  • อ.พิเศษ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล