ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

  ประวัติ :

  • กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  • ผู้จัดการโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart, ประเทศไทย
  • ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย
  • นักวิจัยด้านเด็กปฐมวัย ที่มีงานวิจัยกว่า 30 เรื่อง
  • นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก นาม ตุ๊บปอง

  เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ :

  • รายการวัคซีนครอบครัว ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ASTV และ ช่อง สุวรรณภูมิ
  • รายการครอบครัวตัวหนังสือ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง สุวรรณภูมิ
  • รายการ Can Do หนูทำได้ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง อสมท. MCOT Family
  • รายการอ่านสนุก สนุกอ่าน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ Educational Television, Ministry of Education(ETV)

  ผลงานเด่น :

  • เขียนหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก 134 เรื่อง
  • หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก 122 เรื่องได้รับการคัดสรรจากองค์กรต่าง ๆ ว่าเป็นหนังสือดีสำหรับเด็ก
  • หนังสือ 24 เรื่อง ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ แปลเป็นภาษาอังกฤษ สเปน เม็กซิโก และจีน ขายในอาณาเขต 7 ประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย สเปน และเม็กซิโก
  • 14 ปี..หนังสือที่เขียน จำหน่าย จ่าย แจกในประเทศไทยไปแล้วกว่า 14 ล้านเล่ม