ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.ลินน่า งามตระกูลพานิช

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  ความชำนาญพิเศษ :

  อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน


  เฉพาะทาง :

  อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน


  การศึกษา :

  • 2544, กุมารเวชศาสตร์ Thai Medical Council Bhumibol Adulyadej Hospital
  • 2540, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2535, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Boston University
  • 2533, Bachelor of ScienceUnion College

  วุฒิบัตร :

  2557, Adult and Pediatric Allergy and ImmunologyUniversity of Virginia