ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  ความชำนาญพิเศษ :

  พัฒนาการและพฤติกรรม

  Education :

  • 1979, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • 1981, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

  Professional Training :

  • 1981-82 Rotating Internahip, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand, and Somdej Na Sriracha Hospital, Chonburi, Thailand.
  • 1982-85 Pediatric Resident, Chulalongkorn Hospital, Chulalongkorn University, Thailand.
  • July 1986 - December 1986 Visiting Fellow, Institute for Child Development, Hackensack Medical Center, New Jersey, U.S.A.
  • 1987-89 Visiting Fellow, Adolescent Medicine Unit, Department of Pediatrices,University of Rochester, New York, U.S.A.
  • 1988-89 Fellow in Developmental Disabilities, University affiliated Program for Development Disabilities, University of Rochester, New York, U.S.A.

  Certifications :

  • Practitioner in Medicine (Thai,1982)
  • Certificate of Proficiency in Pediatrics (Thai,1985)
  • Certificate in Developmental Behavioral Pediatrics (Hackensack Medical Center,1986)
  • Certificate in Developmental Disabilities (University of Rochester,1989)

  Award/Honor :

  1981 Outstanding Intern Award, Faculty of internal Medicine, Chulalongkorn University Hospital.